2018 ஆம் ஆண்டில், யுயாவோ சான்சிங் இந்தியாவில் நடந்த MEDICAL FAIR INDIA 2018 இல் கலந்து கொண்டார்.

2018 ஆம் ஆண்டில், யுயாவோ சான்சிங் இந்தியாவில் நடந்த MEDICAL FAIR INDIA 2018 இல் கலந்து கொண்டார்.
இது மருத்துவ மற்றும் சுகாதாரத் துறைக்கான இந்தியாவின் முன்னணி வர்த்தக கண்காட்சி.
இந்த கண்காட்சியில், எங்கள் சாதாரண இந்திய வாடிக்கையாளர்களைச் சந்திக்கவும், 115 புதிய வாடிக்கையாளர்களைப் பெறவும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
வாழ்த்துக்கள்!
(படத்தில் சோஃபி ஒரு வாடிக்கையாளரைப் பெறுகிறார்.)


இடுகை நேரம்: நவம்பர் -23-2020